GÜMRÜKLEME HİZMETLERİ

Gümrükleme hizmeti genel tanımı

Gümrükleme, yabancı bir ülkeyle gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmetidir.

 Gümrükleme   hizmetlerimiz

 • Faturanın düzenlenmesi
 • Gümrük Beyannamesi tanzimi
 • ATR –EUR1- MENŞE ŞAHADETNAMESİ vb. belgenin tanzimi ve Ticaret Odası tasdiki
 • İhracatçı Birlikleri Tasdiki
 • Gümrük Beyannamelerinin kapatılışı
 • Geçici çıkışlarda süre takibi
 • Evrak teslimatı
 • İthalat Gümrüklemesi Hizmet İçeriği
 • Ordino alımı
 • İthalat evraklarının firmanızdan alımı
 • T.İ.P Tespiti
 • Gümrük Beyannamesi Tescili ve İşlemlerin takibi
 • Teminat Mektubu veya bloke çeklerin alımı
 • Maliyet Hesaplaması
 • Kontrol Belgesi çıkarılması
 • İ.İ.B ve YATIRIM TEŞVİK BELGESİ çıkarılması
 • Teminat mektubu çözümü

Free Joomla! template by Age Themes