Hizmetler

 

Yüklerin güvenli, çabuk, sağlam, ekonomik ve verimli biçimde hareketine imkan sağlayan ulaşım sistemidir. Başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız bir taşımaya olanak sağlaması, öteki taşıma türlerine kıyasla daha hızlı olması ve özellikle kısa mesafeli taşımalarda nispeten ucuz olması nedeniyle bazı avantajlara sahip olan taşıma modudur.

 

Karayolu Taşımacılığının Önemi

Günümüzde taşımacılık alanında en çok tercih edilen kara yolu taşımacılığıdır çünkü kara yolu taşımacılık güvenilirdir, hem yaygın olarak kullanılır hem de daha fazla yükün taşınmasını sağlayabilmektedir. Bir ev taşınmasından, bir fabrikanın taşınmasına kadar her tip taşımacılık kara yolu taşımacılığıyla gerçekleşmektedir. Gerek kolaylık acısından gerek fiyat acısından daha cazip olan karayolu taşımacılığı bu sektörde kullanımı en yaygın taşıma şeklidir.

Oldukça esnek olan bu taşımacılık türünde yükleme ve boşaltma işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi, tarifeli yüklemelerin sıkça yapılabilmesi, kapıdan kapıya hizmet verilebilmesi, kısa sevk süreleri gibi sebepler tercih edilme nedenidir. Kötü hava koşullarından kolaylıkla etkilenmesi, trafik ve çevresel faktörlerden etkilenmesi olumsuz yönlerindendir.

Karayolu taşımacılığı küçük yüklerde havayolu, daha büyük yüklerde ise denizyolu ve demiryolu ile rekabet etmektedir. Ancak esnek ve çok yönlü kullanıma açık olmaları önemli bir avantaj sağlamaktadır. Başka bir deyişle, diğer ulaştırma sistemlerinin katkısına ihtiyaç duyulmaksızın taşıma kapıdan-kapıya yapılabilmektedir

Havayolu taşımacılığı, ihracat ve ithalatçılar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm gönderenlerin eşyaları en uygun zamanda en uygun yöntemle ulaştırılmasını sağlayan hizmetler bütünüdür.

Havayolu  taşımacılığında birçok gönderen, süreçlerin karmaşıklığı ve kağıt işlerinin fazlalığı nedeniyle hava yolları ile doğrudan bağlantı kurma yerine alanında uzman bir işletme ile ilişkiye geçmeyi yeğlemektedir.

Freight Forwarder’ların tedarik zincirini kapsayacak biçimde entegre lojistik hizmetler sunması gönderen tercihlerinin Forwarder işletmesi ile işbirliği içinde olunması yönünde belirleyici konum kazanmaktadır. Freight Forwarder’lar, farklı gönderenlerden teslim aldıkları eşyaları bir araya getirerek, konsolide eşya şeklinde, hacim ve ağırlık açısından en hesaplı ambalajlamayı yapabilmektedirler. Bu doğrultuda hizmetlerin uluslar arası standarda ulaştırılarak kalite ve maliyetlerin arzu edilen seviyeye getirilmesidir.

Havayolu eşya taşımacılığı diğer taşımacılık türlerine göre tarihsel gelişim süreci açısından daha yeni olmasına rağmen son yıllarda kullanım oranı giderek artan bir taşımacılık şekli haline gelmiştir. Havayolu eşya taşımacılığında daha çok hacmi ve ağırlığı nispeten düşük fakat değeri yüksek olan eşyalar taşınmaktadır. Dünya ticaretinde ürün çeşitliliğin artmasına paralel olarak, rekabetin şiddetlenmesi, iş süreçlerinin hızlandırılması açısından uçağın bir taşıma aracı olarak sahip olduğu avantajlar havayolu eşya taşımacılığının giderek daha fazla tercih edilme nedenlerindendir.

 

 

Dünya üzerindeki gelişmiş ülkelerin tamamının entegre olduğu günden güne gelişen lojistik sektörü, Türkiye’de de 1980’lerle 1990’lı yıllar arasında kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık alanlarındaki yatırımlarla alt yapısını oluşmuştur, 1990’lı yıllarda da atılıma geçmiştir.

Dünyadaki benzer uygulamalara paralel biçimde hizmetlerini çeşitlendiren ve uzmanlaştıran Türkiye’de yerleşik lojistik sektörü, 2000 yılının başına gelindiğinde, emekleme devresini geride bırakarak, yerli ve uluslar arası şirketlerde işbirliğine giden, yurtdışı bürolar açan hizmetlerinin kalitesini sürekli artıran, dinamik bir sektör haline gelmiştir.

Uluslararası taşımacılık; bir eşyanın bir ülkeden diğer ülkeye taşınmasını ifade eder. Uluslararası nakliyat kara, hava ve deniz yolu ile yapılabilir.

Firmamız Sektörel lojistik ortağı olmaya yönelik hedefi dahilinde ; sahip olduğu deneyimli ve uzman kadrosu, güvenilir ve güçlü partner ağı ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun senaryolar yaratıp uygulamaktadır. Müşterilerine sunduğu şeffaf fiyat politikası ile izlenebilir maliyetler yaratarak, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretmektedir.

Proje Taşımacılığı alanında uzman ekibi, yenilikçi ve müşteriye özel çözümler üreterek iş planlarını ortaya koymakta ve kaynak yönetim stratejilerini geliştirerek uygulamaktadır. Enerji, endüstri, inşaat, gaz ve madencilik sektörlerine yönelik uzmanlığı ile sektörel proje yönetimi gerçekleştirmektedir.

Proje taşımacılığı kapsamında verilen hizmetler:

*Proje taşıma ve senaryo yönetimi

*Dış ticaret ve mevzuat desteği

*Yerel bilgilendirme

*Multimodel - Kombine, Heavy Cargo çözümleri

*Depo ve aktarma çözümleri

*Lashing, malzeme sabitleme ve paketleme

*Sipariş izleme (order monitoring)

*Vinç, survey ve emtea sigortası

*Belge akışı (post delivery), CMR ve FBL

*Route survey.

 

Kalite Yönetim Sistemleri, çevre yönetmelikleri ve etkin emniyet ihtiyaçlarının bulunduğu; depolanan veya dağıtılan ürün grubu özelliklerine göre özel yatırım ihtiyaçları gerektiren enerji sektörü Teknoloji Lojistik’in uzun yıllardır hizmet verdiği sektörler arasında yer almaktadır.

 Her geçen gün artan sektörel bazlı iş yönetim becerileri ile bu sektörde yer alan müşterilere katma-değerler sağladığı bir hizmet kolu halini almıştır.

Teknoloji Lojistik; ADR sertifikalı EURO 5 normlarına uygun, uydu takip sistemine sahip genç araç filosu ile dünyanın önde gelen firmalarının Türkiye genelindeki bayilerine ve nihai tüketici noktasına, Sağlık-Emniyet-Çevre-Güvenlik standartlarına uygun olarak tehlikeli madde taşıması gerçekleştirmektedir.

 

Teknoloji Lojistik entegre lojistik hizmetleri; fark yaratan müşteri odaklı çözümler olarak dizayn etmektedir. Koşulsuz müşteri memnuniyeti, sürekli gelişim üzerine kurulu kalite anlayışı ve rekabetçi yaklaşım ile özellikle gıda sektöründe; kritik kontrol noktalarının belirlendiği, üretimden son kullanıcıya kadar geçen sürede takip edilebilirlik ve izlenebilirlik sağlayan tedarik zinciri yönetimi sunulmaktadır.

 

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere; hammadde girişinden itibaren ürünün tüketildiği son noktaya kadar tedarik zinciri içindeki ürün, hizmet ve bilgilerin; etkin bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesini sağlamak ilke edinilmiştir.

 

Kalite ve gıda güvenliği bilinci ile soğuk zincir taşımacılığında "Gıda Güvenliği" eğitimi almış sürücülerimiz "+4°C"veya"- 20°C" ve her iki ısı derecesinde çalışan (4°C/-20°C) çift rejimli araç filosu ile komple ve parsiyel bazda dağıtım hizmeti vermektedir.

 

Teknoloji Lojistik; gıda lojistiğinde teknolojik alt yapı kaynakları ve kurumsal çözüm modelleri ile süreç bünyesinde yer alan risk faktörlerini minimize ederek, ürüne ve markaya değer katan hizmetler üretmektedir.

 

Günlük hayatımızın hızlı tüketim alışkanlıkları, hızlı tüketim mamulleri pazarının iç dinamiklerini belirlemektedir. Sürekli değişkenlik gösterme eğiliminde olan mevcut sektör şartları ve rekabet ortamı, hızlı tüketim mamulleri pazarında yer alan firmaların daha dinamik, rekabetçi ve anlık değişikliklere minimum sürede karşılık verecek esneklikte olmalarını gerektirmektedir.

 

Teknoloji Lojistik; gıda, içecek, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri, beyaz eşya, dayanıklı tüketim malları, tekstil ve lüks tüketim sektörlerinde faal olarak hizmet vermektedir. Müşterilerin maliyet, zaman ve hizmet performanslarının arttırılmasına destek olmakta, bunun için tüm tedarik zincirini baştan sona kat ederek, dağıtımın verimliliğinden tedarik masraflarının düşürülmesine değin tüm lojistik zinciri halkalarını gözden geçirmekte, detaylı analiz etmektedir.

 

Bu sektörde yer alan firmalar için rekabeti sağlayabilmek adına; doğru ürünün doğru zamanda doğru rafta bulunabilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle süreçlerde; planlama, hız ve rafta bulunabilirlik her geçen gün taşıdığı önemini arttırmaktadır.

 

Teknoloji Lojistik; hızlı tüketim sektöründe yer alan firmaların ihtiyaçlarını, sunduğu sektörel bazlı lojistik hizmetleri ile tedarik zincirinin geneline değer katacak çözümler üreterek karşılamaktadır. TLS’nin bu yaklaşımında bir lojistik servis sağlayıcı olmanın dışında müşterilerinin pazar paylarını arttırabilmeleri yönünde bir stratejik çözüm ortağı olma yaklaşımı yatmaktadır.

 

Dış ticaret genel tanımı  

Dış  ticareti,  üretilen  mal  ve  hizmetlerin   belirli  bir  ücret  karşılığı  son  kullanıcılarına  ulaştırılmasını  sağlayan  alım-satım  faaliyetlerinin  tümü  olarak  tanımlayabiliriz.Malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. ihracat  ve  ithalat  olmak  üzere  iki  şekilde  gerçekleşir. İhracat, üretimi  gerçekleştirilen  bir  malın  o  ülkenin  mevzuatına  uygun  bir  şekilde  başka  bir  ülkeye  gönderilip, bedelinin  yurda  getirilmesidir. İthalat  ise, bir  malın  bedelinin  ödenerek  yurda  getirilmesidir. İhracatta  para  akışı  içeri, mal  akışı  dışarı  doğrudur.

Küreselleşme süreci ile birlikte dünyada ihracat sürecinde kullanılan belgeler, tanımlar ve uygulamalar standartlaştırılmaktadır. Türkiye de Gümrük Birliği Anlaşmasıyla birlikte bu standartlaştırma sürecinin içinde yer alarak, standartlara uymak için kanun ve yönetmeliklerinde değişiklikler yapmıştır.

 

Dış ticaret faaliyetlerimiz

Teknoloji Dış ticaret ve Lojistik ; Ülke ekonomimize  maksimum katkı sağlamayı  ve  Türk ürünlerini yurt dışında hak ettiği yere getirmeyi hedefleyerek  , İthalat ve ihracat  faaliyetlerine başlamıştır. Ticaret geçmişi, dış ticaret bilgisi ve birçok ülkede oluşturduğu kalıcı dostluklar sayesinde , tedarikçi  firmaların  ürünlerininin ihracat ve ithalatını gerçekleştirmekte, güven ve kaliteden ödün vermeyen çalışma prensibiyle , dünya pazarında söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

 Üretim yapılan her alanda, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına uygun, dünya standartlarında ürünler geliştirerek , istikrarlı bir büyümeyle ülke değerlerine katkıda bulunmak ve Dünyadaki gelişmeleri takip ederek ,  kaliteden ödün vermeden  dünya pazarında tercih edilen bir iş ortağı olmak ilk hedefimizdir.

 

Gümrükleme hizmeti genel tanımı

Gümrükleme, yabancı bir ülkeyle gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmetidir.

 Gümrükleme   hizmetlerimiz

 • Faturanın düzenlenmesi
 • Gümrük Beyannamesi tanzimi
 • ATR –EUR1- MENŞE ŞAHADETNAMESİ vb. belgenin tanzimi ve Ticaret Odası tasdiki
 • İhracatçı Birlikleri Tasdiki
 • Gümrük Beyannamelerinin kapatılışı
 • Geçici çıkışlarda süre takibi
 • Evrak teslimatı
 • İthalat Gümrüklemesi Hizmet İçeriği
 • Ordino alımı
 • İthalat evraklarının firmanızdan alımı
 • T.İ.P Tespiti
 • Gümrük Beyannamesi Tescili ve İşlemlerin takibi
 • Teminat Mektubu veya bloke çeklerin alımı
 • Maliyet Hesaplaması
 • Kontrol Belgesi çıkarılması
 • İ.İ.B ve YATIRIM TEŞVİK BELGESİ çıkarılması
 • Teminat mektubu çözümü

Free Joomla! template by Age Themes